Ako resetovať heslo smerovača TP-LINK

Je dobrým zvykom resetovať heslo smerovača TP-LINK pri prvom použití alebo keď ho chcete zabezpečiť, aby ste k nemu mali prístup iba vy.

Obnovenie hesla správcu smerovača TP-LINK

 • Otvorte webový prehľadávač, do panela s adresou zadajte adresu IP bezdrôtového smerovača a stlačte kláves Enter. Predvolená adresa IP smerovača TP-Link je 192.168.1.
 • Na prihlasovacej stránke zadajte užívateľské meno a heslo. Predvolené používateľské meno a heslo sú malé písmená admin.
 • Kliknite na položky Správa -> Kontrola prístupu -> Heslo na ľavej strane a zadajte staré a nové heslo.
 • Kliknutím na tlačidlo Uložiť / Použiť uložte nastavenia.

Obnovenie hesla Wi-Fi smerovača TP-LINK

 • Otvorte webový prehľadávač, do panela s adresou zadajte adresu IP bezdrôtového smerovača a stlačte kláves Enter. Predvolená adresa IP smerovača TP-Link je 192.168.1.
 • Na prihlasovacej stránke zadajte užívateľské meno a heslo. Predvolené používateľské meno a heslo sú malé písmená admin.
 • Kliknite na položku Bezdrôtové pripojenie v ľavej časti stránky
 • Kliknite na položku Zabezpečenie bezdrôtovej siete. Táto možnosť sa nachádza pod ponukou Bezdrôtové pripojenie na ľavej strane stránky.
 • Posuňte zobrazenie nadol a začiarknite políčko WPA-PSK / WPA2-PSK. Nachádza sa v dolnej časti stránky.
 • Zadajte nové heslo. Ide o pole „Heslo“, hoci v poli pre heslo by sa namiesto toho mohlo uvádzať „Heslo PSK“.
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť. Toto tlačidlo sa nachádza v dolnej časti stránky.
 • Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK.
 • Kliknite na položku Systémové nástroje.
 • Kliknite na Reštartovať.
 • Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo OK.