Riešenie problémov so Samsung Galaxy S8

Riešenie problémov so Samsung Galaxy S8

Vitajte na našej stránke Riešenie problémov s Galaxy S8, ktorá obsahuje všetky odkazy na problémy, problémy, otázky, návody, časté otázky, návody a príručky, ktoré môžete použiť.

Moc

 • Chyba detekcie vlhkosti Galaxy S8, nebude sa účtovať kvôli chybe zistenej vlhkosti, ďalším problémom
 • Čo robiť, ak sa Galaxy S8 nezapne alebo ak sa obrazovka znova nezapne [príručka na riešenie problémov]
 • Ako opraviť slabý výkon batérie v Galaxy S8 po aktualizácii (problém s vybíjaním batérie)
 • Čo robiť, ak sa Galaxy S8 vypne z dôvodu prehriatia a nezapne sa
 • Rýchle nabíjanie Galaxy S8 nebude fungovať pomocou príslušenstva iného ako Samsung
 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8, ktorý sa nezapína, pokiaľ nie je pripojený k nabíjačke
 • Bezdrôtové nabíjanie Galaxy S8 po aktualizácii prestalo fungovať
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 zastavilo rýchle nabíjanie
 • Čo robiť, ak sa váš Galaxy S8 automaticky vypne [príručka na riešenie problémov]
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa nabíja iba pomocou bezdrôtovej nabíjačky
 • Galaxy S8 sa po náhodnom páde nezapne
 • Ako opraviť Galaxy S8, ktorý rýchlejšie vybíja batériu a nenabíja sa
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa nezapne po namočení
 • Galaxy S8 Plus „NABÍJANIE ZASTAVENÉ. Chyba TEPLOTY VO VAŠOM TELEFÓNE PRÍLIŠ NÍZKA ... ”
 • Ako opraviť problém s prehriatím Galaxy S8: internet je zapnutý, pomocou navigačných aplikácií a Google Duo
 • Vyriešená batéria Samsung Galaxy S8 sa vybíja rýchlo
 • Čo robiť, ak Galaxy S8 stále hovorí „zistená vlhkosť“ a nebude sa nabíjať
 • Vyriešená obrazovka S8 po odpojení od nabíjačky zhasne
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa nenabíja, keď je vypnutá obrazovka
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa pri nabíjaní zahrieva
 • Čo robiť, ak sa Galaxy S8 nenabíja správne alebo ak je rýchlosť nabíjania nízka
 • Ako vytvoriť zálohu, ak je váš nabíjací port Galaxy S8 nefunkčný [ďalšie možnosti]
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa bude nabíjať, iba keď je vypnutý
 • Galaxy S8 zobrazuje upozornenie na zdieľanie napájania, keď sa nabíja, nenabíja ani nezapína
 • Ako vyriešiť problém so zariadením Samsung Galaxy S8, ktoré sa už nezapne [Sprievodca riešením problémov]
 • Vyriešená obrazovka Samsung Galaxy S8 je po namočení čierna
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa nenabíja
 • Vyriešené zistenie vlhkosti Samsung Galaxy S8 pri chybe nabíjacieho portu
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa nebude nabíjať, pokiaľ nebude ohnutý kábel
 • Vyriešená obrazovka Samsung Galaxy S8, čierna, nereaguje
 • Galaxy S8 sa nezapne, ak nie je pripojený k nabíjačke, reproduktory sa zapnú a vypnú po navlhnutí
 • Čo robiť, ak rýchle bezdrôtové nabíjanie Galaxy S8 po aktualizácii už nefunguje
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa nebude rýchlo nabíjať
 • Vyriešené vybíjanie batérie Samsung Galaxy S8 veľmi rýchlo
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa pripája a odpája od nabíjačky
 • Vyriešené, že sa Samsung Galaxy S8 nezapne po poklese
 • Vyriešené rýchle vybíjanie batérie Samsung Galaxy S8
 • Vyriešené obrazovka Samsung Galaxy S8 sa po poklese nezapína
 • Vyriešené rýchle nabíjanie S8 nefunguje po aktualizácii Oreo
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa nebude nabíjať, keď bude zapnutý
 • Problémy s batériou Galaxy S8: rýchle vybíjanie batérie, vypnutie po odpojení od nabíjačky, nezostane zapnuté
 • Vyriešené, že sa Samsung Galaxy S8 nezapne po použití v bazéne
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 je vypnuté, iba vibruje, keď je pripojený k nabíjačke
 • Samsung Galaxy S8 sa nenabíja
 • Vyriešené pomalé nabíjanie Samsung Galaxy S8
 • Vyriešený náhodný reštart Samsung Galaxy S8
 • Vyriešené, že sa Samsung Galaxy S8 nezapne po namočení
 • Galaxy S8 zobrazuje „pomalé nabíjanie ... Použite nabíjačku dodanú so zariadením.“ chyba
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 zastavilo nabíjanie
 • Vyriešené náhodné vypínanie Samsung Galaxy S8
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa náhodne vypína
 • Vyriešená nabíjačka Samsung Galaxy S8 sa odpojí, rýchlo sa pripojí
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa nenabíja po aktualizácii softvéru
 • Galaxy S8 sa nenabíja a zobrazuje čiernu obrazovku s bielym X [príručka na riešenie problémov]
 • Galaxy S8 sa po nabíjaní cez noc nezapne [Sprievodca riešením problémov]
 • Obrazovka Galaxy S8 zostáva čierna po použití režimu úspory energie [Sprievodca riešením problémov]
 • Batéria Galaxy S8 sa po aktualizácii vybíja rýchlejšie [Sprievodca riešením problémov]
 • Vyriešené zistenie vlhkosti Samsung Galaxy S8 pri chybe nabíjacieho portu
 • Riešenia pre Galaxy S8 sa nebudú nabíjať po probléme s prehriatím [príručka na riešenie problémov]
 • Ako opraviť Galaxy S8, ktorý sa už nebude rýchlo nabíjať [príručka na riešenie problémov]
 • Ako opraviť Galaxy S8, ktorá sa náhodne prehrieva a havaruje [príručka na riešenie problémov]
 • Samsung Galaxy S8 sa náhodne vypne
 • Ako opraviť Galaxy S8, ktorý sa už nebude nabíjať (po použití iného nabíjacieho kábla)
 • Samsung Galaxy S8 začal po pripojení k nabíjačke zobrazovať varovanie „zistená vlhkosť“ [Sprievodca riešením problémov]
 • Fotoaparát Galaxy S8 opakovane blikal kvôli poškodeniu vodou a nezapne sa
 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8, ktorý sa nedá zapnúť alebo má čiernu obrazovku smrti (jednoduché kroky)
 • Ako opraviť čiernu obrazovku Samsung Galaxy S8 s problémom s blikaním modrého svetla (jednoduché kroky)
 • Samsung Galaxy S8 bol úplne mŕtvy, vypol sa a už sa nebude nabíjať (jednoduché kroky)
 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8 s čiernou obrazovkou smrti (jednoduché kroky)
 • Samsung Galaxy S8 sa nabíja veľmi pomaly a s tým súvisiace problémy
 • Ako opraviť Galaxy S8, ktorá sa nezapne [Sprievodca riešením problémov]
 • Samsung Galaxy S8 sa náhodne vypína, nezapína problém a ďalšie súvisiace problémy
 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8, ktorý sa nezapína po celonočnom nabíjaní [Sprievodca riešením problémov]
 • Ako opraviť obrazovku Galaxy S8, ktorá sa pri nabíjaní zmení na čiernu, sa obrazovka nezapne
 • Ako opraviť problém, že sa Galaxy S8 nenabíja správne, obrazovka sa nezapne, ďalšie problémy
 • Ako opraviť nereagujúci Galaxy S8, pri nabíjaní sa stále objavuje chyba, ďalšie problémy
 • Čo robiť so Samsung Galaxy S8, ktorý sa nevypne alebo nemá tlačidlo napájania [Príručka na riešenie problémov]
 • Vlhkosť zariadenia Galaxy S8 zistila chybu po poklese do morskej vody, ďalšie problémy
 • Chyba detekcie vlhkosti Galaxy S8, nebude sa účtovať kvôli chybe zistenej vlhkosti, ďalším problémom
 • Samsung Galaxy S8 sa okamžite vypne po spustení problému a ďalších súvisiacich problémoch
 • Samsung Galaxy S8 sa nebude účtovať za problém a ďalšie súvisiace problémy
 • Samsung Galaxy S8 naďalej reštartuje problém a ďalšie súvisiace problémy
 • Samsung Galaxy S8 sa stal príliš horúcim a nezapne sa
 • Čo robiť, keď sa váš Samsung Galaxy S8 pri používaní zahreje?
 • Čo robiť s vaším Samsung Galaxy S8, ktorý sa nenabíja?
 • Riešenia Galaxy S8 sa nezapnú a problémy s čiernou obrazovkou
 • Chyba detekcie vlhkosti Galaxy S8, nebude sa účtovať kvôli chybe zistenej vlhkosti, ďalším problémom
 • Problém s batériou Galaxy S8, nebude sa normálne nabíjať, rýchlo vybíja energiu, ďalšie problémy
 • Samsung Galaxy S8 sa po aktualizácii už nenabíja rýchlo ako predtým [Sprievodca riešením problémov]
 • Nabíjací port Samsung Galaxy S8 je nevyriešený a ďalšie súvisiace problémy
 • Ako vyriešiť problém so zariadením Samsung Galaxy S8, ktoré sa už nezapne [Sprievodca riešením problémov]
 • Ako opraviť chybu zistenú vlhkosť Galaxy S8, poškodený hardvér?
 • Ako opraviť váš Samsung Galaxy S8, ktorý vybije batériu, namiesto nabíjania, keď je pripojený [Sprievodca riešením problémov]
 • Vyriešená skratovaná základná doska Samsung Galaxy S8
 • Ako vyriešiť problém so Samsung Galaxy S8, ktorý má čiernu obrazovku a nezapne sa
 • Samsung Galaxy S8 sa nenabíja po namočení a ďalších súvisiacich problémoch
 • Galaxy S8 sa nenabíja, chyba zistená vlhkosťou sa stále zobrazuje, rýchle nabíjanie nefunguje
 • Samsung Galaxy S8 sa nezapína po probléme s nabíjaním a ďalších súvisiacich problémoch
 • Chyba detekcie vlhkosti Galaxy S8, nebude sa účtovať kvôli chybe zistenej vlhkosti, ďalším problémom
 • Samsung Galaxy S8 nemá rýchle nabíjanie a ďalšie súvisiace problémy
 • Káblové a bezdrôtové rýchle nabíjanie nefunguje na Galaxy S8, neprijímajú prichádzajúce hovory, iné problémy
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 sa zapína iba po pripojení k nabíjačke
 • Problém s rýchlym nabíjaním Samsung Galaxy S8 a ďalšie súvisiace problémy
 • Ako opraviť neúplnú chybu pripojenia Galaxy S8 pri nabíjaní, problém sa nezapne
 • Rýchle nabíjanie Galaxy S8 nefunguje, nezapne sa, obrazovka zostane čierna, ďalšie problémy
 • Ako opraviť váš Samsung Galaxy S8, ktorý sa nenabíja [Sprievodca riešením problémov]
 • Galaxy S8, ktorý spadol do vody, má problém s vybíjaním batérie, rýchle nabíjanie nefunguje
 • Ako opraviť váš Samsung Galaxy S8, ktorý sa nezapne [Sprievodca riešením problémov]
 • Vyriešený Samsung Galaxy S8 sa zahreje, aj keď sa nepoužíva
 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8, ktorý sa neustále reštartuje [Sprievodca riešením problémov]
 • Samsung Galaxy S8 Water vstúpil do problému s telefónom a ďalších súvisiacich problémov
 • Čo robiť, ak Galaxy S8 rýchlejšie stráca batériu a stále zobrazuje chybu zistenú vlhkosťou

Internet a sieť

 • Ako opraviť Samsung Galaxy S8, ktorý sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi [Sprievodca riešením problémov]
 • Ako opraviť chybu „neplatnej e-mailovej adresy“ Galaxy S8 pri odosielaní e-mailov
 • Ako opraviť AT&T Samsung Galaxy S8 Volanie cez Wi-Fi nefunguje na T-Mobile
 • Ako opraviť Galaxy S8 Plus nebude detekovať problém so SIM kartou (alebo sa nebude registrovať do siete)
 • Vyriešené pripojenie Samsung Galaxy S8 k poklesu Wi-Fi
 • Galaxy S8 nedokáže detekovať sieť wifi, nepripojí sa k sieti wifi
 • Vyriešené Samsung Galaxy S8 Wi-Fi sa náhodne odpojí
 • Ako opraviť problém so signálom Galaxy S8: mobilná služba po aktualizácii zmizne
 • How to fix No SIM card error on your Samsung Galaxy S8 that occurs after Android 8.0 Oreo update [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Galaxy S8 network issue: switches from 4G to 3G or won’t send or receive texts
 • Solved Samsung Galaxy S8 No Signal From Network After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Connecting To Wi-Fi After Software Update
 • How to fix a Galaxy S8 that keeps losing network coverage or signal disappearing randomly
 • Solved Samsung Galaxy S8 Freezes When Connected To Wi-Fi Network
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Connecting To The Internet
 • Solved Samsung Galaxy S8 Loses Wi-Fi Connection
 • How to fix Galaxy S8 with poor wifi issue after installing Android Oreo
 • Solved Samsung Galaxy S8 No Internet Connection After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Internet Not Available On Wi-Fi Network
 • Galaxy S8 email does not work, stopped syncing, can’t send, receive or delete email messages
 • How to fix slow wifi connection issue on your Galaxy S8 [troubleshooting guide]
 • How to fix Galaxy S8 “Network not available, but please try again later” bug [troubleshooting guide]
 • How To Fix “Mobile Network Not Available” error on Galaxy S8
 • Galaxy S8 Google search won’t work when using mobile data connection
 • Solved Samsung Galaxy S8 Cannot Open Email
 • What to do if Galaxy S8 keeps saying No Service or Emergency calls only error
 • Samsung Galaxy S8 Will Not Stay Connected To Wi-Fi Issue & Other Related Problems
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that keeps disconnecting from WiFi network (easy steps)
 • Galaxy S8 internet connection is very slow, how to create a backup, other issues
 • Samsung Galaxy S8 Not Sending Video In Email Issue & Other Related Problems
 • Verizon Galaxy S8 roaming won’t work abroad, sim card is not recognized error, other issues

Camera

 • Samsung Galaxy S8 shows “Warning: Camera failed” error when camera is opened or taking pictures [Troubleshooting Guide]
 • How to screenshot on a Galaxy S8
 • How to fix Galaxy S8 camera failed error
 • Solved Samsung Galaxy S8 Photos Disappear From Gallery
 • Galaxy S8 keeps taking photos when in a pocket or inside a bag, front camera always on selfie mode
 • How to fix Galaxy S8 camera issue: camera won’t focus properly
 • Solved Samsung Galaxy S8 Camera Failed Error After Camera Replacement
 • Solved Samsung Galaxy S8 Camera Stopped Working After Software Update
 • What to do if your Galaxy S8 camera is foggy or has moisture inside
 • Solved Samsung Galaxy S8 Camera Photos Are Blurry
 • Samsung Galaxy S8 camera started failing after Android 8.0 Oreo update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Black Screen When Camera Is Used
 • How To Hide Photos On Galaxy S8
 • How To Record Slow Motion Videos On Galaxy S8
 • How to Fix Samsung Galaxy S8 with “Camera failed” error (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8 Camera Fails To Work Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S8 keeps showing “Unfortunately, Camera has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 camera vibrates when camera app is used, music player skips tracks, other issues

Operating System

 • What to do when your new Samsung Galaxy S8 gets stuck on Verizon screen during bootup [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Galaxy S8 won’t install software update issue
 • How to fix a Galaxy S8 that crashes and stops booting up
 • Circle With Horizontal Line Through It On Samsung Galaxy S8
 • How to factory reset on Samsung Galaxy S8
 • How To Fix Samsung Galaxy S8 Locked Out Of Google Account
 • Solved Samsung Galaxy S8 Software Update Fails To Download Error
 • What to do if Galaxy S8 won’t connect to PC
 • How to fix Galaxy S8 update issue: won’t turn back on after installing an update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Black Screen With Blue LED Light
 • Solved Samsung Galaxy S8 MMC Read Failed Error
 • How to fix Galaxy S8 boot loop issue (S8 stuck in Samsung logo screen)
 • How to fix Galaxy S8 that reboots randomly and factory resets itself
 • Solved Samsung Galaxy S8 Is Unresponsive After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Gets Stuck In Samsung Logo Then Shuts Down
 • Solved Samsung Galaxy S8 Stuck In Download Mode
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Turning On After Software Update
 • Samsung Galaxy S8 error: Unfortunately, Settings has stopped
 • Solved Samsung Galaxy S8 Stuck In Bootloop
 • Solved Samsung Galaxy S8 Software Update Cannot Be Completed
 • How to fix Galaxy S8 slow performance issue: takes a very long time to boot up
 • What to do if Galaxy S8 notifications stopped working after an update
 • Samsung Galaxy S8 Stuck In Factory Binary Mode After Flashing
 • Solved Galaxy S8 Not Charging After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Takes Too Long to Start Up
 • Solved Samsung Galaxy S8 Keeps On Getting Pop-Up Ads
 • Solved Samsung Galaxy S8 Keeps On Restarting After Update
 • Galaxy S8 poor battery performance: fast battery drain issue after Android update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Battery Drains Quickly After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Turning On After Recent Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Is Black And Unresponsive After Software Update
 • How to make your unresponsive Samsung Galaxy S8 respond again (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 if it has become very slow or keeps freezing after an update
 • How to fix a Galaxy S8 with black screen issue after a factory reset
 • Solved Samsung Galaxy S8 Stuck On Downloading Software Update
 • How to fix a Galaxy S8 that’s stuck on boot loop after doing system update
 • How to fix a Galaxy S8 that randomly open apps on its own
 • What to do if Galaxy S8 sensors stopped working after Android update
 • Solved Samsung Galaxy S8 App Icon Badge Missing After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Shuts Off When Not In Use After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Oreo Software Update Fails To Download
 • How to fix a Galaxy S8 when Airplane Mode is stuck or won’t turn off [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Turning On After Software Update
 • Samsung Galaxy S8 won’t turn on after the Android 8.0 Oreo update (easy fix)
 • How to recover storage data from dead (won’t turn on) Galaxy S8
 • Samsung Galaxy S8 got a black screen with blinking blue light after Android 8.0 Oreo update (easy fix)
 • Galaxy S8 can’t transfer files to Windows computer (with Window Explorer is not responding error)
 • Samsung Galaxy S8 started to freeze and show “Settings has stopped” error after Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8 keeps freezing and lagging after Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 that’s unresponsive and screen is black all the time
 • What to do if your Galaxy S8 turns on but gets stuck to a black screen [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Stuck In Samsung Screen
 • Solved Samsung Galaxy S8 Stuck In Bootloop After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Is Not Responding
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that started running slow after Android 8.0 Oreo update (easy steps)
 • Solved Samsung Galaxy S8 Trash Can Icon On Screen
 • Galaxy S8 stuck in boot loop, won’t go past “Installing system update” screen
 • Galaxy S8 overheats and restarts randomly, stuck on Samsung logo screen
 • Galaxy S8 only turns on to Download Mode; won’t turn back on normally
 • Galaxy S8 keeps freezing and rebooting on its own, screen not turning on
 • Solved Samsung Galaxy S8 Black Screen With Blue LED Light Flashing
 • Solved Samsung Galaxy S8 Is Not Booting Up
 • How to unfreeze a frozen Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • Galaxy S8 keeps restarting after installing Android Oreo (Android 8.0)
 • How to fix a Galaxy S8 with “Settings has stopped” error when using Hotspot
 • How to fix Youtube that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that’s stuck in infinite boot loops (easy steps)
 • How to create offline backup of your Galaxy S8 files to your Windows PC using Smart Switch
 • Galaxy S8 showing “Unfortunately, the process com.google.process.gapps has stopped.” error
 • What to do if your Galaxy S8 fails to boot after unrooting [troubleshooting guide]
 • Six easy ways to fix Galaxy S8 “Unfortunately system UI has stopped” error
 • How to fix Galaxy S8 random restart issue after rooting [troubleshooting guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that no longer powers on after the firmware update (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8 Not Starting Blue LED Light Keeps Flashing Issue & Other Related Problems
 • Samsung Galaxy S8 Software Update Interrupted Error
 • Samsung Galaxy S8 Black Screen of Death
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that’s unable to turn on or has Black Screen of Death (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8 Stuck In QDLOader Mode Issue & Other Related Problems
 • How to bypass Factory Reset Protection in Galaxy S8, other issues
 • Solutions to Galaxy S8 stuck in boot loop issue, S8 turns on but screen remains black
 • How to fix Galaxy S8 that has persistent popups [Android malware troubleshooting guide ]
 • Samsung Galaxy S8 Recent App Key Randomly Activating Issue & Other Related Problems
 • What to do if your Samsung Galaxy S8 keeps rebooting on its own after the rooting process [Troubleshooting Guide]
 • How to troubleshoot Galaxy S8 freezing and random reboot issues, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S8 with Black Screen of Death (easy steps)
 • What to do with Samsung Galaxy S8 that got stuck in bootloop?
 • Samsung Galaxy S8 Black Screen of Death Issue & Other Related Problems
 • What to do with your Sprint Galaxy S8 that became so laggy, sluggish and slow [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that’s stuck on T-Mobile screen [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 no longer charges fast like before after an update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 screen started to flicker shortly after a firmware update [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that started to keep hanging after an update [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 started popping up “Unfortunately, Settings has stopped” error after an update [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 freezes and reboots randomly, keeps turning off by itself when wifi is on, other issues
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that can’t continue booting up but keeps restarting instead [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 keeps rebooting, keyboard app is missing, won’t charge after it got wet, other issues
 • What to do if your Samsung Galaxy S8 is heating up or overheating [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 with “Unfortunately, Settings has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Samsung Account Has Stopped Error
 • Solved Samsung Galaxy S8 Custom Binary Error
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Booting After Custom ROM Installation
 • How To Bypass Screen Lock On Galaxy S8
 • Samsung Galaxy S8 started running slow after an update [Troubleshooting guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that keeps freezing [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that’s stuck on boot screen [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that’s stuck in bootloop [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that gets stuck on the logo during boot up [Troubleshooting Guide]
 • How to fix if Galaxy S8 Google Launcher stops working or won’t load [troubleshooting guide]

Calls & Texts

 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that shows “Unfortunately, the process com.android.phone has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Google Play Store error 403 on Samsung Galaxy S9
 • Solved Samsung Galaxy S8 Cannot Make Or Receive Calls
 • How to fix Galaxy S8 sound problems: won’t make any sound during calls, volume turns off randomly
 • Solved Samsung Galaxy S8 Cannot Make Or Receive Calls
 • How to fix Galaxy S8 calling issue: signal disappears when making a call
 • How to fix Galaxy S8 calling issue: not receiving some calls
 • Solved Samsung Galaxy S8 Call Cannot Be Heard When On Speakerphone
 • Galaxy S8 calls keeps dropping after installing Android Oreo, earpiece making metallic sound during calls
 • Solved Samsung Galaxy S8 Call Volume Is Low
 • Solutions to do when Galaxy S8 shuts down during a phone call [troubleshooting guide]
 • Galaxy S8 can’t make a call to one number, how to block numbers, other issues
 • Galaxy S8 Phone and Contacts apps keep crashing, SMS split up and broken into parts, other issues
 • Samsung Galaxy S8 phone calls keep dropping [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 won’t download MMS, stuck in Samsung logo screen after failed rooting, other issues
 • Sprint Galaxy S8 MMS not working, can’t download MMS, group messages won’t work
 • How To Fix Samsung Galaxy S8 Needs To Be Restarted To Send Text Message
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Receiving MMS Messages After Software Update
 • Solved Samsung Galaxy S8 Does Not Remember Wi-Fi Passwords
 • What to do if your Galaxy S8 can send MMS but contact can’t receive it
 • Solved Samsung Galaxy S8 Third Party Text Messaging App Not Getting Text Messages After Software Update
 • How to fix Galaxy S8 texting issues: S8 can’t send group message to iPhones
 • How to fix a Galaxy S8 that stopped receiving text messages [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Failed to Send Text Message
 • What to do if Galaxy S8 can’t send or receive MMS [troubleshooting guide]
 • Galaxy S8 messaging app showing “Currently unable to send your message” popup when sending
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Receiving All Group Text Messages
 • Solved Samsung Galaxy S8 Not Receiving Text Messages When Phone Sleeps
 • What to do if Galaxy S8 won’t randomly send text messages [troubleshooting guide]
 • What to do if Galaxy S8 can’t send MMS (Multimedia Messaging Service)
 • Galaxy S8 won’t send text messages and only shows “Sending” [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Text Messaging App Is Slow
 • Galaxy S8 Enhanced Messaging issue, can’t read videos stored in SD card, other issues
 • Samsung Galaxy S8 Not Receiving Text Messages Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S8 received texts are out of order, can’t send SMS, other texting issues
 • What to do about your Samsung Galaxy S8 that shows messages failed to send but they’re actually sent [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Samsung Galaxy S8 that doesn’t have notification when receiving a message [Troubleshooting Guide]
 • How to fix Galaxy S8 not receiving SMS from specific contacts issue, other texting issues
 • Galaxy S8 keeps getting a copy of SMS in Facebook Messenger app, other issues

Audio

 • Galaxy S8 not receiving sound notifications for SMS, other issues
 • Solved Samsung Galaxy S8 Call Volume Is Low
 • Solved Samsung Galaxy S8 Audio Not Working On Streaming Apps
 • Galaxy S8 sound notification for apps not working [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Music Stops Playing When Connected To Bluetooth

Applications

 • How to fix Samsung Galaxy S8 that keeps showing “Unfortunately, Gallery has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 keeps saying its offline when using Google app
 • How to fix Galaxy S8 app not loading issue: “You cannot install this app because another user has already installed an incompatible version on this device.” error
 • Galaxy S8 Facebook app only works after deleting app data, keeps crashing
 • How to fix Facebook that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 after Android 8.0 Oreo (easy steps)
 • Solved Samsung Galaxy S8 No Sound Notification On Text Messaging App
 • How to fix Whatsapp that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • Galaxy S8 app issues: how to fix Instagram won’t refresh, how to log out of Facebook Messenger
 • How to fix Samsung Galaxy S8 with Spotify app that keeps on crashing (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 Instagram app that keeps stopping [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Shuts Down When Screen Mirroring After Oreo Update
 • How to fix Galaxy S8 Samsung Themes app issue showing error S503, S8 email sync issues
 • How to fix Galaxy S8 “Unfortunately, Samsung Music has stopped” error [troubleshooting guide]
 • How to fix if Galaxy S8 Google Launcher stops working or won’t load [troubleshooting guide]
 • Galaxy S8 won’t install Instagram app, Skype app keeps crashing, rear camera photos are blurry
 • Galaxy S8 “Unfortunately, Android Keyboard Has Stopped” error [troubleshooting guide]
 • Solved Samsung Galaxy S8 Random Apps Keep Stopping
 • How to fix Youtube that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • Galaxy S8 Calendar app notifications stopped working [troubleshooting guide]
 • How to fix Galaxy S8 YouTube error: “There is a problem with your network [410]”
 • How to fix Instagram that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix Samsung Galaxy S8 with Nova Launcher that keeps crashing (easy steps)
 • How to fix Netflix that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix Whatsapp that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix Gmail that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix an unresponsive Galaxy S8 [troubleshooting guide]
 • Galaxy S8 Phone and Contacts apps keep crashing, SMS split up and broken into parts, other issues
 • Galaxy S8 screen turns black when posting or watching videos on Instagram
 • How to fix Pandora that keeps crashing on Samsung Galaxy S8 (easy steps)
 • How to fix Galaxy S8 that unlocks the screen on its own, other issues
 • How to remove FBI Warning ransomware on the Galaxy S8 (and steps to prevent it )
 • Galaxy S8 Phone app lags when dialing numbers, can’t update game app, other issues
 • Why does Twitter keeps crashing on my Samsung Galaxy S8? Here’s how you fix it…
 • Here’s what you should do if Snapchat keeps crashing on your Samsung Galaxy S8 [Troubleshooting Guide]
 • Why does Facebook keeps crashing on my Samsung Galaxy S8? Here’s how you fix it…
 • Why does Messenger keeps crashing on my Samsung Galaxy S8? Here’s how you fix it…
 • What to do when your Samsung Galaxy S8 starts showing “Unfortunately, Contacts has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that shows “Unfortunately, the process com.android.phone has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • How to fix your Samsung Galaxy S8 that keeps showing “Unfortunately, Gallery has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 keeps showing “Unfortunately, Camera has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 keeps showing “Unfortunately, Drive has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 built-in file manager My Files keeps crashing [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 keeps showing up “Unfortunately, Phone has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 keeps showing “Unfortunately, Contacts has stopped” error [Troubleshooting Guide]
 • Galaxy S8 apps not showing notifications, stuck in lock screen, other issues

Screen

 • What to do when your Samsung Galaxy S8 shows the Black Screen of Death [Troubleshooting Guide]
 • How to fix screen burn-in or discoloration on Samsung Galaxy S8
 • What to do if Galaxy S8 touchscreen is not working properly
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Has Burn In Issue
 • Solved Samsung Galaxy S8 With Cracked Screen Not Turning On
 • How to fix Galaxy S8 cracked screen showing horizontal lines
 • What to do if your Galaxy S8 screen is cracked, showing lines, has discoloration, and won’t work
 • How to fix Samsung Galaxy S8 with flickering screen after installing Android 8.0 Oreo update (easy fix)
 • How to fix Galaxy S8 screen unresponsive issue: screen is very slow
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Is Unresponsive Turns Black
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Has Dark Tint
 • Solved Samsung Galaxy S8 Static Screen
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Only Works After Restarting Phone
 • How To Screen Mirror To TV On Galaxy S8 Using Samsung Smart View App
 • Solved Samsung Galaxy S8 Screen Is Black After Drop
 • What to do if Galaxy S8 has red tint on screen issue [troubleshooting guide]
 • Galaxy S8 touchscreen not recognizing finger touches [troubleshooting guide]
 • Samsung Galaxy S8 Screen Is Flickering Has Burn In
 • Galaxy S8 shows black screen when lock screen is unlocked
 • What to do if Galaxy S8 screen is not working, or showing different colors [discoloration]
 • What to do if Galaxy S8 screen stopped working, turns on but screen remains black, other issues
 • How to fix Galaxy S8 when screen retains an image that won’t go away (screen image or burn-in)
 • Solved Samsung Galaxy S8 Black Screen When Camera Is Used
 • Galaxy S8 screen glitch in cold weather, won’t turn on in cold temperature, other issues
 • How to fix Samsung Galaxy S8 with Black Screen of Death (easy steps)
 • Samsung Galaxy S8 Screen Stays On Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S8 screen discoloration issue, flickering screen issue, other issues
 • Samsung Galaxy S8 Black Screen of Death Issue & Other Related Problems
 • Galaxy S8 black screen issue, stuck in blue downloading screen, other screen issues
 • What to do about your Samsung Galaxy S8 with a flickering screen [Troubleshooting Guide]
 • How to fix a Samsung Galaxy S8 with screen flickering issue [Troubleshooting Guide]
 • Samsung Galaxy S8 Screen Keeps Blacking Out Issue & Other Related Problems

Storage

 • Samsung Galaxy S8 microSD Card Pictures Have Exclamation Mark Issue & Other Related Problems
 • Solved Samsung Galaxy S8 micro SD Card Will Not Mount Automatically
 • Solved Samsung Galaxy S8 Randomly Not Detecting microSD Card
 • Solved Samsung Galaxy S8 Unsupported SD Card Error
 • How To Setup Secure Folder On Galaxy S8 To Hide Photos
 • Galaxy S8 files in SD card won’t show in Gallery and in music app after an update
 • How to fix corrupted Galaxy S8 videos in SD card, camera settings won’t open, other issues
 • What to do about the Samsung Galaxy S8 that cannot detect the new SD card [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

How to enable Developer Options in your Samsung Galaxy S8 and enable USB Debugging

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Solved Samsung Galaxy S8 Slow Charging

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Solved Samsung Galaxy S8 Not Turning On After Using In Pool

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Samsung Galaxy S8 phone calls keep dropping [Troubleshooting Guide]

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Solved Samsung Galaxy S8 No Internet Connection After Software Update

allowfullscreen src="//www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Samsung Galaxy S8 stále zobrazuje chybu „Bohužiaľ sa disk zastavil“ [Sprievodca riešením problémov]

allowfullscreen src = "// www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Ako opraviť váš Samsung Galaxy S8, ktorý stále mrzne [Sprievodca riešením problémov]

allowfullscreen src = "// www.youtube.com/embed/X7Mz1_gcMeI?feature=oembed&autoplay=1&start&end&wmode=opaque&loop=0&controls=1&mute=0&rel=1&modestbranding=0"

Vyriešené, že aplikácia Samsung Galaxy S8 pre textové správy tretích strán po aktualizácii softvéru nedostáva textové správy

Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6 Strana 7 Strana 8 Strana 9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Strana 13 Strana 14 Strana 15 Strana 16 Strana 17 Strana 18 Strana 20 Strana 21 Strana 22 Strana 23 Strana 24 Strana 25 Strana 26 Strana 27 Strana 28 Strana 29