Jednoduché kroky na opravu konzoly Xbox One, ktorá sa nepripojí k vysielaniu naživo

Aj keď je možné váš Xbox One použiť na hranie offline, je zábavnejšie, ak sa pripojíte online k službe Live. Výhody predplatného na Xbox Live jednoznačne prevažujú nad negatívami. Môže to však byť tiež zdrojom frustrácie, ak sa konzola Xbox One z nejakého dôvodu nepripojí k službe Live. U niektorých používateľov sa tento problém občas stane. Ak máte problém s pripojením služby Xbox k službe Live, táto príručka na riešenie problémov by vám mala pomôcť problém vyriešiť.

Možné príčiny, prečo sa konzola Xbox One nepripojí k službe Live

Ak sa váš Xbox One nepripojí k službe Live, musíte brať do úvahy niekoľko faktorov.

Problém so serverom Xbox Live.

Servery Xbox Live môžu občas vypadnúť. Za normálnych okolností sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie s informáciou, že služba Xbox Live nie je momentálne dostupná. Ak dostanete takúto správu, musíte počkať, kým problém nezmizne.

Problém s domácou sieťou.

Signály z vašej konzoly Xbox One prechádzajú reťazou zariadení v celej sieti, až kým sa nedostanú na servery Xbox Live. Niektoré z týchto zariadení zahŕňajú vybavenie domácej siete, ako je modem, rozbočovač alebo smerovač. Ak niektoré z týchto zariadení nefunguje správne, vaše pripojenie k službe Xbox Live môže pracovať pomaly, odpojiť sa alebo jednoducho prestať fungovať.

Náhodné chyby konzoly.

Ďalším možným dôvodom problémov s pripojením Xbox Live môže byť samotná konzola. Elektronické zariadenie sa môže stretnúť s chybami, ak je ponechané v prevádzke dlhšie obdobie. Pred opätovným pripojením k službe Xbox Live nezabudnite konzolu reštartovať.

Softvérová závada.

Ak sa váš Xbox One nepripojí k Live, jeho softvér môže byť zastaraný alebo sa môže vyskytnúť neznáma chyba softvéru, ktorá mu bráni v pripojení. Aj keď problémy s pripojením v dôsledku problémov so softvérom nie sú rozšírené, pre mnohých ľudí je užitočné inštalovať aktualizácie na odstránenie problémov. Nezabudnite udržiavať softvér svojej konzoly aktuálny, najmä ak sa pravidelne nepripojíte k službe Live.

Softvérová úprava alebo neoprávnená manipulácia môžu tiež niekedy blokovať pripojenie konzoly k službe Live. Ak používate upravenú konzolu, odporúčame vám pred opätovným pripojením k službe Live vrátiť jej softvér späť na oficiálnu verziu.

Porucha hardvéru.

V niektorých prípadoch môže zlý hardvér, napríklad zlyhanie sieťovej karty alebo porucha základnej dosky, viesť k problémom s pripojením. Ak je vaša konzola fyzicky poškodená alebo vystavená pôsobeniu prvkov, je možné, že máte po ruke hardvérový problém.

Riešenie problémov s pripojením konzoly Xbox One

Oprava problémov so službou Xbox Live je vo všeobecnosti jednoduchá, vyžaduje však niekoľko krokov. Nižšie sú uvedené veci, ktoré musíte urobiť, ak sa zdá, že sa konzola nedokáže pripojiť k službám Xbox Live.

 1. Skontrolujte stav servera Xbox Live.

  Toto je úplne prvá vec, ktorú musíte urobiť. Na počítači alebo smartfóne navštívte oficiálnu stavovú stránku služby Xbox Live a zistite, či existujú problémy so serverom. Ak je všetko v poriadku, musíte pokračovať v riešení problémov. 

 2. Zapnite konzolu.

  Ak sa vôbec nenachádzajú chyby servera Xbox Live, ďalším krokom bude reštartovanie konzoly Xbox One. 

  -Na Xbox, stlačte a podržte na tlačidlo Xbox , kým sa svetlo za ňou sa vypne (asi 5 sekúnd). Týmto by sa mala konzola vypnúť.

  - Po vypnutí zariadenia Xbox odpojte napájací kábel a počkajte 2 minúty.

  -Zapojte všetky káble späť a napájajte Xbox One.

  Tieto kroky by mali vyčistiť sieťovú kartu, vyčistiť medzipamäť a celkovo by mali aktualizovať systém.

 3. Zariadenie domácej sieťovej siete.

  Ak sa váš Xbox stále nepripojí k službe Live, môže to byť spôsobené drobnou chybou pripojenia v modeme alebo smerovači. Nezabudnite ich vypnúť, odpojiť od napájacieho kábla od elektrickej zásuvky a počkať aspoň pár minút, kým ich znovu zapojíte.

 4. Vykonajte test sieťového pripojenia.

  Ak sa váš Xbox stále nedokáže pripojiť k službe Live, vykonajte test siete a zistite, kde pripojenie zlyhá. Takto vykonáte test siete:

  - Stlačením tlačidla Xbox   otvoríte sprievodcu.

  -Vyberte systém .

  -Vyberte nastavenie .

  -Prejdite na generála .

  -Vyberte nastavenie siete .

  - Vyberte možnosť Testovať pripojenie pre viacerých hráčov .

  Ak nie ste schopní úplne dosiahnuť servery Xbox Live, všimnite si chybu a skontrolujte, či vám môže pomôcť táto stránka riešení Xbox Live.

 5. Znova nastaviť wifi.

  Ak pripájate konzolu bezdrôtovo, uistite sa, že je sieť Wi-Fi funkčná. V opačnom prípade budete musieť najskôr vyriešiť problém s pripojením Wi-Fi.

 6. Skontrolujte sieťové káble.

  Ak máte káblové nastavenie, nezabudnite skontrolovať, či nie je problém s ethernetovými káblami, ktoré používate. Vypnite Xbox One a modem / smerovač a potom z nich odpojte sieťové káble. Potom skontrolujte káble, či nie sú poškodené, čo by mohlo spôsobiť problém s pripojením. 

  Tiež by ste chceli skontrolovať, či nie je problém s vašim poskytovateľom internetových služieb (ISP). Ak od nich nie je žiadne pripojenie, váš smerovač nebude môcť pripojiť vašu konzolu Xbox k službe Live. Ak máte počítač, pomocou ktorého zistíte, či internet funguje, pripojením ethernetu k smerovaču alebo pripojením k sieti Wi-Fi.

 7. Obnovte výrobné nastavenia zariadenia Xbox.

  Ak nie je problém so serverom Xbox Live a váš domáci smerovač má pripojenie na internet, príčinou problému s pripojením Xbox Live môže byť samotná konzola. To znamená, že môže mať neznámu softvérovú chybu, ktorá mu bráni v pripojení. Obnovte na svojej konzole obnovenie továrenských nastavení a zistite, či to pomôže vyriešiť váš problém.

Navrhované hodnoty:

 • Spôsoby resetovania konzoly Xbox One (obnovenie z výroby, mäkký reset, úplný reset)
 • Ako opraviť Xbox One bez videa Problém s čiernou alebo prázdnou obrazovkou
 • Jednoduché spôsoby, ako vyriešiť problém so systémom PS4 bez videa Nepripojí sa k televízii
 • Jednoduché spôsoby, ako vyriešiť problém s konzolou Xbox One, bez problémov so zvukom Audio nefunguje

Získajte pomoc od nás

Máte problémy s telefónom? Neváhajte nás kontaktovať pomocou tohto formulára. Pokúsime sa pomôcť. Tvoríme tiež videá pre tých, ktorí sa chcú riadiť vizuálnymi pokynmi. Navštívte náš GalaxyS2 Youtube kanál pre riešenie problémov.